Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2014

crystalcloud
8606 773a 500
Reposted bybudasczinokslovaChlebek
crystalcloud
Znowu to robisz. Przywiązujesz się do każdego, kto cię zauważy, bo jesteś samotna.

February 27 2014

crystalcloud
6572 37b1
Reposted fromfrenzy frenzy
crystalcloud
6719 59bc
Reposted fromdawacadu dawacadu
crystalcloud
6794 c678
Reposted frommydepht mydepht
7438 c47a
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns
crystalcloud
7680 7330 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
crystalcloud
Reposted fromineedhelp ineedhelp
crystalcloud
8279 3c25
Reposted fromtrickster trickster
crystalcloud
8331 4e39
Reposted fromgrisha grisha
crystalcloud
8427 4eb9
Reposted fromthilda thilda
crystalcloud
8426 54cf
Reposted fromjustMeee justMeee

February 21 2014

7326 413c
Reposted fromPoooly Poooly
crystalcloud
5829 f13a
dogmat
Reposted frombaccarat baccarat
crystalcloud
6190 aa23
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
crystalcloud
Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca - miejsca gdzie mieszka miłość.
— Audrey Hepburn
Reposted fromKochamLitery KochamLitery
7223 d538
crystalcloud
Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą. Jestem z tobą, nawet jeśli leżysz w rynsztoku. Nawet wtedy, jeśli zwariowałeś i poszedłeś do jakiejś dziwki. Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak
crystalcloud
2786 208f
Reposted fromDYmPapierosA DYmPapierosA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl